Ubezpieczenia medyczne dla prywatnych lekarzy

W naszej agencji przyjmiemy zlecenie na przygotowanie obowiązkowego ubezpieczenia medycznego dla lekarzy prowadzących prywatną praktykę zarejestrowaną w Izbie Lekarskiej. Jak sam zapewne już wiesz, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów jesteś zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia na kwotę 75.000 euro na jedno zdarzenie i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia. Jeśli nie prowadzisz prywatnej praktyki, a mimo to czynnie wykonujesz swój zawód na terenie Polski, to zgodnie z ustawą z 2010 r. o zawodach lekarza i dentysty – musisz opłacać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone przy wykonywaniu prac medycznych związanych ze swoim zawodem.

Możesz na nas liczyć w trakcie codziennego wykonywania obowiązków – będąc zarówno na stażu, jak i w charakterze pełnowymiarowego etatu. Zabezpieczymy Cię w służbowej delegacji, w trakcie konferencji naukowych czy spotkań i wykładów zrzeszających współpracowników i potencjalnych partnerów biznesowych. Oferta dotyczy zarówno wyjazdów na terenie kraju, jak i poza jego granicami. W naszej ofercie znajdziesz także ubezpieczenie majątkowe lokalu oraz jego wyposażenia. Zadbamy także o Twoich pracowników.

 

Rozszerzony pakiet ubezpieczenia medycznego

Istnieje możliwość przygotowania rozszerzonego pakietu ubezpieczenia medycznego dostosowanego wprost do Twoich potrzeb. Możesz wybrać interesujący Cię wariant i zakres ubezpieczenia ściśle zależny od charakteru Twojej pracy, umowy zatrudnienia czy prowadzenia własnego gabinetu lekarskiego. Gwarantujemy zminimalizowanie ryzyka prowadzenia działalności, przy jednoczesnym zwiększeniu wiarygodności w oczach pacjentów i partnerów. W ramach dodatkowego pakietu ubezpieczeń dla lekarzy możesz liczyć przede wszystkim na pełne pokrycie kosztów tych szkód, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem. Dodatkowo zajmiemy się ochroną przewyższającą sumę gwarancyjną podstawowego ubezpieczenia OC – zapewniając Ci tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe.