Gwarancje ubezpieczeniowe

osoba przeglądająca teczkę dokumentów

Zabezpieczenie finansowe, którego wymagają niektórzy kontrahenci od swoich wykonawców, może na długi czas zablokować znaczną ilość gotówki w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie uniemożliwić jego dalszy rozwój. Doskonałym rozwiązaniem jest wówczas gwarancja ubezpieczeniowa, która pozwala znaleźć kompromis między oczekiwaniami zleceniodawcy a możliwościami finansowymi zleceniobiorcy. Dodatkowo gwarancje kontraktowe pozytywnie wpływają na wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach jego obecnych i przyszłych Klientów, a także pozwalają na zachowanie ciągłości produkcji lub oferowanych usług. Postaw na sprawdzone rozwiązania i zleć nam sporządzenie dokumentacji związanej z gwarancją ubezpieczeniową. Chcesz zagwarantować komfort także swoim pracownikom? Zgłoś się do nas po przygotowanie spersonalizowanych pracowniczych planów kapitałowych lub ubezpieczeń grupowych!

 

Czym jest wadium?

Podczas przetargów publicznych – wadium, czyli kaucja w postaci pieniężnej lub odpowiedniej umowy zabezpieczającej, jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy ubiegającego się o wykonanie zlecenia. Również w przypadku realizacji dużych inwestycji budowlanych gwarancja ubezpieczeniowa często stanowi jeden z głównych warunków zawarcia umowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu wierzyciel firmy ma pewność, że nawet w przypadku niewywiązania się z umowy przez kontrahenta, otrzyma należne z tego tytułu środki finansowe. W ramach oferty naszej agencji ubezpieczeniowej oferujemy również umowy gwarancji należytego wykonania kontraktu, która obejmuje każdy pojedynczy etap realizacji inwestycji, a także obowiązek usunięcia wad i usterek ujawnionych już po zakończeniu prac.