Pracownicze plany kapitałowe

wykres ze strzałkąSerdecznie zapraszamy do skorzystania z pracowniczych planów kapitałowych stanowiących odrębną drogę do oszczędzania pieniędzy. Program stworzony z inicjatywy Polskiego Funduszu Rozwoju to bezpieczny i opłacalny sposób na długotrwałe odkładanie majątku. Bazujący na współpracy z przedsiębiorcami – pozwala pracownikom w mało odczuwalny sposób odkładać pieniądze na emeryturę lub inne, wcześniejsze wydatki. W dużym uproszczeniu polega na miesięcznym odkładaniu 2% wynagrodzenia oraz dokładaniu części składki przez pracodawcę. Spełniając poszczególne warunki, uczestnicy otrzymają także dodatkowy wkład od państwa.

 

PPK dla przedsiębiorców

Przygotowujemy ofertę PKK dla przedsiębiorców, pragnących zabezpieczyć finansowo swój zespół. Podpowiadamy – wprowadzenie tego rozwiązania do swojej firmy nie tylko stanowi doskonałą formę wsparcia wszystkich pracowników, ale także stawia Twoją działalność w doskonałym świetle! To z kolei na pewno zostanie zauważone zarówno przez potencjalnych, przyszłych kandydatów na stanowiska w Twoich strukturach, jak i kontrahentów, z którymi będziesz chciał nawiązać współpracę. Skorzystaj z oferty jeszcze dzisiaj i zgłoś się do naszej agencji w celu uzyskania szczegółów! Do kontaktu zachęcamy także tych, zainteresowanych naszą ofertą ubezpieczeń indywidualnych i grupowych na życie, a także polisą dla dzieci.

 

Czy PPK jest obowiązkowe?

Pracowniczy Plan Kapitałowy nie jest obowiązkowym programem ani dla przedsiębiorców, ani dla pracowników. Stanowi jedną część składową tzw. filaru polskiego systemu emerytalnego. Może do niego przystąpić firma, w której tylko część zatrudnionych wykaże chęć wspólnego oszczędzania. Oznacza to więc, że PPK jest prywatnym i dobrowolnym systemem oszczędzania każdego pracownika (także tego wykonującego swoje obowiązki w ramach umów cywilnoprawnych), który pragnie odłożyć pieniądze na czas emerytury. Podpowiadamy – Istnieje możliwość wypłacenia zgromadzonych środków przed ukończeniem 60 r.ż.!